×

Privátní golfového hřiště – popis

Comments Off on Privátní golfového hřiště – popis

Privátní golfového hřiště – popis

Golf logoHřiště bylo vybudováno v zámeckém parku „Nový Berštejn“ jako privátní golfové hřiště s hlavním cílem umožnit zámeckým hostům příjemnou golfovou hru a zajistit jim přitom soukromí. Při volbě hřiště bylo respektováno, že zámecký park je většinou osazen historickými chráněnými stromy. Proto i volba jednotlivých drah musela být této skutečnosti značně podřízena. Nejedná se tedy o klasické golfové hřiště, které by sneslo kriterium normovaného golfového hřiště, ale nicméně hra na něm je golfovým požitkem, protože jeho náročnost je dána značně úzkými faiwayiemi, které jsou lemovány stromy a keři. Hřiště tak trochu připomíná cross-country. Hra na tomto hřišti vyžaduje soustředění i přesnost ran a pro hráče je to velmi dobrá příprava pro složitější herní situace na standardních golfových hřištích. 9 jamek. Celkem Paar: 34

  1. Paar 3

Tato dráha se nejvíce podobá klasickému paaru 3. Green je ve velmi dobrém stavu. Na pravé straně fairwaye je zadní komplex zámku Berštejn z 16. století. Green je umístěn na překrásném místě mezi stromy. Na přední straně greenu jsou dva oválné pískové bunkery. Jamka má nádhernou scenérii. Vzdálenost 115 m.

  1. Paar 5

Odpaliště jamky se nachází na valu z pravé strany budovy zámku. Tato jamka patří k těžším, protože v prostoru dopadu zužují fairway z obou stran stromy. Dopad míčů je v protilehlém svahu. Tato jamka je dogleg doleva. Druhá rána je velmi problematická, protože po obou stranách fairwaye jsou vzrostlé stromy a prostor mezi nimi je relativně úzký, což vyžaduje značnou přesnost druhé rány a přímý směr. Po druhé ráně je dogleg doprava na green. Vlevo dole od greenu se nachází pískový bunkr. Vzdálenost 305 m.

  1. Paar 4

Tato hra patří k nejobtížnějším na hřišti. Uprostřed úzké fairwaye je vysoký strom a green je částečně skryt za stromy na levé straně. Doporučuje se hrát první ránu značně nízkou (jak je svého času hrával Lee Trevino v Texasu). Dalším nebezpečím v okolí greenu je sklon fairwaye i vlastního greenu směrem doprava, kde se nachází les. Vzdálenost 139 m.

  1. Paar 3

Velmi problematická jamka náročná na techniku hraní. Ve druhé třetině fairwaye jsou vysoké stromy, přes které je nutno hrát až na green, jinak je dosažení paaru velmi obtížné. Green je skryt v dolíku pod náspem. Po pravé straně před greenem je umístěn oválný pískový bunker. Protože se po obou stranách úzké faiwaye nachází stromy je dosažení paaru značně obtížné.  Vzdálenost 129 m.

  1. Paar 4

Dogleg doleva. První rána se hraje do otevřeného prostoru. Obtížnost druhé rány spočívá v tom, že fairway je úzká a lemovaná vysokými stromy, proto je rozhodující přesnost druhé rány. Vzdálenost 120 m.

  1. Paar 4

I když vzdálenost odpaliště od greenu není velká, jsou uprostřed fairwaye překážkou stromy a obtížnost první rány spočívá v přesnosti a výšce tak, aby míček překonal výšku stromů. Na levé straně greenu je pískový bunkr. Vzdálenost 135 m.

  1. Paar 3

Jedná se o psychicky nejobtížnější jamku hřiště. Vlajka není z odpaliště vidět, při hře je třeba překonat vysokou opěrnou zeď z pískovcových štuků, která zvláště pro začátečníky představuje strašáka. Přístup ke greenu je otevřený, nebezpečná je akorát pravá strana, kde zasahují větve stromů do fairwaye. Na levé straně greenu je pískový bunker. Vzdálenost 130 m.

  1. Paar 4

Dogleg vlevo. Drive se hraje do zúžené fairwaye mezi stromy stoupajícího protisvahu. Velmi záleží na přesně umístěné první ráně. Obtížnost greenu je v jeho sklonu doleva. Green je zakončen pískovým bunkrem, vzadu za ním je hustý park. Vzdálenost 125 m.

9 Paar 4

Jamka působí velmi malebně. Přímo z odpaliště vidíme celé průčelí zámku Berštejn. Obtížnost jamky spočívá v nutnosti rovného drivu. Po obou stranách fairwaye jsou vysoké stromy. Je možné hrát i první ránu na green, který je skryt za stromy, ovšem tato rána je velice riziková a nedoporučuje se ani zdatný hráčům. Vzhledem k tomu, že green je skryt za skupinou stromů na levé straně fairwaye, hraje se jako dogleg vlevo. Po levé straně před greenem se nacházejí pískové bunkery. Vzdálenost 165 m.