×

Ubytování Máchovo jezero

Comments Off on Ubytování Máchovo jezero

Ubytování Máchovo jezero

Pokud toužíte navštívit známé Máchovo jezero (Doksy – Staré Splavy), ale nechcete být rušeni nočním životem v jeho blízkosti, festivalem Mácháč, diskotékami, bary a hosty odcházejícími k ránu z nočních podniků, je Zámek Berštejn skvĕlou volbou pro ubytování. Snídanĕ je v cenĕ ubytování a můžete ji mít uvnitř v krásném historickém interiéru nebo venku na zámecké terase. A to není vše. Jako bonus k ubytování získáte možnost využívat sportovní aktivity zdarma, a to i tenis a golf. Dopřát si můžete i saunu zdarma podle chuti. V případĕ pĕkného počasí je možné koupání v zámeckém bazénu v nádherném anglickém parku. K Máchovu jezeru se odtud můžete kdykoli vydat na kolech nebo autem.

Máchovo jezero (dříve: Hirschberger Großteich) bylo s velikostí vodní plochy 350 ha dlouho nejvĕtším rybníkem v severních Čechách. Dnes má „jen“ 278 ha, ale díky své unikátní hloubce až 12 metrů zůstává nejhlubším rybníkem v České republice. Máchovo jezero patří k nejnavštĕvovanĕjším místům severních Čech, a to nejen kvůli krásným plážím, okružním plavbám, vodním sportům a cyklistice, ale hnízdí zde celá řada vodních ptáků a najdete zde vzácné druhy rostlin. Tradice letních lázeňských pobytů v jeho okolí sahá do 19. století. Máchovo jezero (dnes nĕmecky také Mácha-See) bylo velkým rybníkem nesoucí nĕmecký název Hirschberger Großteich až do odsunu sudetských Nĕmců po 2. svĕtové válce. Poté se hledal nový název. Hirschberský rybník byl novĕ pojmenován na počest českého romantického básníka Karla Hynka Máchy (1810 – 1836), který jej ve svém díle nĕkolikrát popsal a okolí kolem magického hradu Bezdĕz (Bösig) si zamiloval. Nakreslil i zámek Berštejn (Schloss Neuperstein), viz. obrázek.

Rybník Hirschberger Großteich (dnes: Máchovo jezero) byl založen císařem Karlem IV roku 1366 v rašelinné pánvi na Robečském potoku u mĕsta Doksy (dříve: Hirschberg am See). Byl umístĕn v pramenitém místĕ a napájen ze dvou zdrojů: z Čepelského rybníka (Tschöpelteich) s přitékajícím Okenským potokem a z Břehyňského rybníka (Heideteich) jeho potokem. Dalším místem na Máchovĕ jezeře jsou Staré Splavy (Thammühl), kde je hráz rybníka. Odtéká Mlýnským potokem (Mühlbach) do Novozámeckého rybníka (Hirnser Großteich).