×

Nejkrásnější hrady a zámky v Pardubickém kraji

Nejkrásnější hrady a zámky v Pardubickém kraji

Pardubický kraj:

Košumberk – hrad zpřístupnĕn

Kunětická Hora – hrad zpřístupnĕn (NKP)

Lichnice – hrad zpřístupnĕn

Litice – hrad – do odvolání uzavřen

Litomyšl – zámek zpřístupnĕn (NKP, UNESCO)

Slatiňany – zámek zpřístupnĕn (NKP)

Svojanov – hrad zpřístupnĕn

Valeč – zámek zpřístupnĕn

Veselý kopec – soubor lidových staveb Vysočina zpřístupnĕn

Vysočina – Betlém Hlinsko zpřístupnĕn

Vysočina – Veselý Kopec zpřístupnĕn

Návštĕvní doby:

Otevírací doby hradů a zámků jsou si velmi podobné, první prohlídky začínají obvykle v 9:00 nebo v 10:00. Zavírací den je pondĕlí a den následující po dni pracovního klidu, pokud není uvedeno jinak. Poslední prohlídka začíná obvykle 1 hodinu před ukončením návštĕvní doby. Polední přestávky jsou obvykle v rozmezí 12:00 – 13:00, pokud není uvedeno jinak.

Leave a Reply