×

Nejkrásnější hrady a zámky v Praze

Nejkrásnější hrady a zámky v Praze

Hlavní mĕsto Praha:

Praha – Palácové zahrady pod Pražským hradem zpřístupnĕny

Praha – Pražský hrad zpřístupnĕn

Praha – Trojský zámek zpřístupnĕn

Návštĕvní doby:

Otevírací doby hradů a zámků jsou si velmi podobné, první prohlídky začínají obvykle v 9:00 nebo v 10:00. Zavírací den je pondĕlí a den následující po dni pracovního klidu, pokud není uvedeno jinak. Poslední prohlídka začíná obvykle 1 hodinu před ukončením návštĕvní doby. Polední přestávky jsou obvykle v rozmezí 12:00 – 13:00, pokud není uvedeno jinak.

Leave a Reply