Hotel Berštejn ****

KRÁSNÉ RYBNÍKY A VZÁCNÁ RAŠELINIŠTĚ

Foto: Václav Zýval

Poselský rybník se nachází mezi vesnicí Obora a městem Doksy. Na jihovýchodě od Poselského rybníka leží malý lesní Mariánský rybník. Oba rybníky napájí několik menších přítoků, největšími z nich jsou Robečský potok a Zbynská strouha.

Poselský rybník společně s Mariánským rybníkem představují botanicky i zoologicky cennou lokalitu. Vyskytují se zde zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Je to významné hnízdiště vodního ptactva. Oba rybníky jsou významnými mokřadními a rašelinními biotopy. Slatinná rašelina se vyskytuje především poblíž Mariánského rybníka.

Poselský rybník má asi 15 hektarů a je využíván k chovu ryb, i když část přítoku je rašelinným mokřadem. Mariánský rybník je poblíž břehů prorostlý rákosím a obklopen krásnou přírodní scenérií borového lesa. Rašeliniště v jeho přítokové části tvoří dvě ramena ve tvaru podkovy. Je to tam malebné a hodně fotogenické. Pokud rádi fotíte, uděláte zde krásné fotky.

Jde o Evropsky významnou lokalitu o rozloze 79,6 ha v soustavě Natura 2000 a CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Panská Ves 471 01, Dubá – GPS 50.3142181 / 14.3212017