Hotel Berštejn ****

BLANIČTÍ RYTÍŘI

Foto: Václav Zýval

Výlet k jeskyni Klácelka může být zajímavým zážitkem pro celou rodinu. Jeskyně Klácelka je jeskyně vytvořená sochařem Václavem Levým v roce 1845. Nachází se v lese po levé straně údolí říčky Liběchovky, mezi obcemi Liběchov a Želízy.

Uvnitř jeskyně: Vnitřní prostory jeskyně Klácelka zdobí pískovcové reliéfy s výjevy z básně Ferina Lišák od F. M. Klácela, proto Klácelka. Prostor před jeskyní se nazývá Blaník. Do skalních stěn jsou zde vytesány rozměrné postavy z našich národních dějin, z nichž některé mají původ zřejmě již v keltských dobách. Pověst o vojsku bojovníků spících v nitru hory, odkud bojovníci vyjedou pomoci svému lidu, je rozšířena v celém keltském světě.

Obsah pověsti: Uvnitř hory Blaník odpočívá vojsko, které čeká, až bude českému národu nejhůře. Ve chvíli, kdy bude naše vlast v největší tísni, zazelená se suchý dub na Blaníku a pramen pod ním vydá tolik vody, že se studánka přeplní a voda poteče až po stráni dolů. Pak se v hoře otevře tzv. Veřejová skála, rytíři uvnitř se probudí z hlubokého spánku a pod vedením patrona české země vyrazí proti nepřátelům, porazí je a v Čechách nastane opět klid a mír. Zde v křesle dřímá vůdce blanického vojska Zbyněk ze Zásmuk, vůdci husitských vojsk Jan Žižka a Prokop Holý, spí i blanické vojsko. Trpaslíci pro ně kovají zbraně.

Pokud budete u Klácelky, musíte vidět i Čertovy hlavy.

Rumburská 277 21, Liběchov – GPS 50.250247 / 14.2751635