×

Nejkrásnější hrady a zámky ve Zlínském kraji

Nejkrásnější hrady a zámky ve Zlínském kraji

Zlínský kraj:

Buchlov – hrad zpřístupnĕn (NKP)

Buchlovice – zámek zpřístupnĕn (NKP)

Kroměříž – zámek zpřístupnĕn (NKP, UNESCO)

Lešná – zámek zpřístupnĕn

Vizovice – zámek zpřístupnĕn (NKP)

Návštĕvní doby:

Otevírací doby hradů a zámků jsou si velmi podobné, první prohlídky začínají obvykle v 9:00 nebo v 10:00. Zavírací den je pondĕlí a den následující po dni pracovního klidu, pokud není uvedeno jinak. Poslední prohlídka začíná obvykle 1 hodinu před ukončením návštĕvní doby. Polední přestávky jsou obvykle v rozmezí 12:00 – 13:00, pokud není uvedeno jinak.

Leave a Reply