×

Horolezecké výlety

Comments Off on Horolezecké výlety

Horolezecké výlety

Krásné výlety na Kokořínsko a do okolí Máchova jezera

Náš tip!

Pokud Vás lezení zajímá, doporučujeme Vám knihu Horolezecký průvodce Dubské Skály: Kokořínsko a přilehlé oblasti (2005), která obsahuje mapy a podrobné popisy k 1221 masivům a věžím. Bude-li Váš zájem velký, zkuste si sehnat i zajímavou starší literaturu, jako např. Klettern und Wandern (1909), Kummergebirge und andere Gebiete Nordböhmens (1996) a Kummergebirge Daubauer Schweiz (2003). V české a německé historické literatuře lze najít také mnohé další pozoruhodné skalní útvary, o nichž se dnešní horolezecké publikace už nezmiňují. Tyto skály však bývají zarostlé nebo se nacházejí v těžko přístupných terénech, a tak jsou pro současné sportovní lezení nezajímavé. Níže uvádíme pouze ty Dubské skály, které jsou stále oblíbené.
Skály u Jestřebí
Východisky jsou Jestřebí, Staré Splavy, Doksy, Okna, Bezděz, Břehyně, Hradčany. Nejrozsáhlejší je Provodínský hřbet (Kummerské pohoří nebo Hradčanská pahorkatina). Jedná se o výjimečnou oblast z hlediska neporušenosti přírody, geologie i lezecké historie. Dokeské skály mají velmi různorodý charakter. Setkáte se zde s tvrdý, prokřemenělým pískovcem (Pazourková a Havířská věž), běžným typem pískovce i s měkkými, nepravidelně odlučnými pískovci a pestře zbarvenými pískovci (střední část Hradčanských stěn) a také s pevným vápnitým pískovcem (vrchol Větrného mlýna). Nechybějí ani vyvřelé horniny (Lysá skála u Provodína, Malý Bezděz), kde je však lezení celoročně zakázáno. Horolezecká činnost v jihovýchodní části Kummerského pohoří (tzv. Pecopala, např. Popelová věž) je celoročně zakázána. Vyhlášky jsou umístěné v terénu. Ve Skalách pod Šedinou, Skalách u Oken, Skalách u Máchova jezera a Skalách u Strážcova je horolezecká činnost povolena bez omezení.
 
Skály u Nového Berštejna
Východisky může být Dubá, Nový Berštejn, Vrchovany, ale také koupaliště Nedamov. Skály se nacházejí v údolí mezi Novým Berštejnem a Vrchovany, kterým prochází silnice Dubá–Doksy.
 
Skály u Beškova
Východiskem do oblasti je město Dubá. Skály uvidíte východně a jihovýchodně od města. Jedná se o vulkanické vrchy – Velký a Malý Beškovský kopec (vulkanické v jádru), Ostrý kopec a další. Pískovcové věže jsou rozptýleny na jejich temenech a úbočích a také v okolních dolech, tedy v Beškovském dole a v Ptačím dole, který najdete mezi Nedamovem a Korci.
 
Skály u Dražejova a Nedvězí
Východiskem jsou přímo obce Nedvězí nebo Dražejov. Ke skalám se dostanete také z obce Střezivojice po modré turistické značce z obce. Oblast je vzdálená cca 8 km jihovýchodně od města Dubá a tvoří čtyři menší skalní seskupení skal. První se nachází v Pramenném dole a prochází jím žlutá turistická značka z Dubé do Dražejova. Druhá skalní skupina se rozkládá v Obecním lese, západně od silnice Dubá-Dražejov (Rozprechtice). Třetí skupina skal je v blízkosti osady Vrabcov. Čtvrtá skupina leží přímo v severozápadním okolí vrchu Nedvězí. Do této oblasti tedy patří Skály v Pramenném dole, Skály v Obecním lese, Skály nad Deštnou a Skály u Nedvězí.
Skály u Tubože
Východiskem do skal jsou obce Konrádov, Tubož nebo Černý důl. Skály jsou rozloženy na vrcholku a úbočích zalesněného hřbetu, který se táhne jihovýchodně od Tubože mezi údolím Pšovky a Černým dolem. Patří sem i Skály na Drnclíku.
 
Skály u Housky
Východiska jsou dvě: věže jsou nejlépe přístupné z Tubože Černým dolem, ostatní skály Houseckým dolem. Skály se nacházejí u Dolní Housky a na svahu Zámeckého vrchu.
Skály u Blateček
Nejvhodnějším východiskem do skal jsou Blatečky, Střezivojice nebo Ráj. Skály jsou převážně soustředěny západně od Blateček v Pohádkovém dole. Patří sem Ptačí rokle, Itálie, Kraví rokle, Babí důl, Sněhurka a sedm trpaslíků. Menší počet skal se nachází na východ od silnice (Dubá-Mšeno), což je tzv. Východní část.
Skály u Vlkova
Východiskem do skal je Vlkov, event. Střezivojice a Blatečky (autobusové zastávky: Blatce-rozcestí, Beškov, Blatečky a Střezivojice). Skály se nacházejí ve Volovských roklích, které ústí do Beškovského dolu.
Skály u Šemanovic
Do skal je několik východisek: Dobřeň, Jestřebice, Šemanovice, Březinka, eventuelně také Sitné, Kokořín, Vojtěchov. Šemanovický důl začíná u Dobřeně. Pod Truskavnou se mu říká Truskavenský důl. Má řadu nepřehledných odboček a bočních roklí se dvěma patry skal. Lezecky nejvýznamnější je skupina Tři koně s obtížně přístupnou Jestřebickou perlou.
 
Skály u Mšena
Východiskem do skal je Romanov, hájovna nebo Mšeno. Celé území je pokryto hustou sítí turistických cest. Skály k lezení jsou rozloženy v dolech a roklích severně nebo severozápadně od Mšena.
Skály v Kokořínském dole
Skály se nacházejí po obou stranách Kokořínského dolu a v jeho bočních údolích. Patří sem Skály u Brusného, Skály u Vojtěchova, Skály v Močidlech, Skály u Hlučova, Skály u Kokořína a Hradska, Skály v Kočičině a Vrbodole, Skály u Harasova, Skály u Lhoty a Štampachu.
Skály v Planém dole
Východiskem do skal jsou obce Vojtěchov, Dobřeň, Střezivojice a Konrádov. Planý důl je 4,5 km dlouhé údolí s četnými postraními roklemi, které ústí do Kokořínského dolu.
 
Skály Skalské tabule
Východisek může být mnoho. Skalská tabule se přimyká k polomeným horám zhruba mezi obcí Lhotkou u Mělníka, Mšenem a vrchem Bezděz. V rovinaté krajině je zaříznuto zhruba 15 delších údolí. Pískovcové skály na jejich úbočí jsou však zpravidla nízké a zarostlé, a proto k lezení poměrně nezajímavé. Podobný charakter má i dolní část údolí Záprdky severovýchodně od Bělé pod Bezdězem. K Dubským skalám této oblasti patří Skály v údolí Skalského potoka, Bezvel, Skály v údolí Záprdky.
 
Skály na Rači
Východiskem do skal je obec Zakšín. Odtud je to ke skalám cca 2 km po žluté turistické stezce. Pokud jste autem, je pro Vás nejvýhodnějším přístupem Osinalické sedlo (cca 3 km po odbočce z hlavní silnice mezi Bukovcem a Medonosy směrem na Osinalice. Skály jsou soustředěny v malebném údolí východně od obce Bukovec. Pískovec v celé oblasti je hrubozrnný a většinou pevný. Neobvyklý vzhled dodávají některým věžím „pokličky“ z tvrdého železitého pískovce.
 
Skály u Zakšína
Východiskem je obec Zakšín. První skupinou lezeckých objektů jsou skály na jihovýchodním okraji obce Pavličky. V údolí Květnice, cca 1 km před jeho ústím do údolí Liběchovky, jsou pěkné skály při severním okraji Zakšína. Další skupinka skalnatých věží je na jihozápadním úbočí vrchu Šiška nad Bukovcem.
Skály u Osinalic
Východiskem jsou Osinalice. Lezecké objekty jsou na úbočích rozlehlého masivu Supí hory i na jihozápadním a jižním svahu údolí pod vrchem Nedvězí. Patří sem Rokle pod Branou, Západní rokle pod Supí horou, Jihozápadní rokle pod Supí horou, Jižní rokle pod Supí horou, Rokle pod Kukačkou a Uhlířský důl.
Skály u Nových Osinalic
Východiskem může být hlavní silnice procházející údolím Liběchovky nebo silnice vedoucí z Vidimi do Osinalic. Nové Osinalice leží na zalesněném hřebenu táhnoucím se mezi údolím Liběchovky a Osinalickým dolem, cca 2 km jihozápadně od Osinalic. K lokalitě patří Jihozápadní rokle, Jižní rokle, Jihovýchodní rokličky, Mertenova rokle, Šance, Za pískovnou. Přímo po hřebenu vede zeleně značená turistická stezka, která spojuje tuto oblast s další: totiž se skalami u Chudolaz a na Rači.
Skály na Vlhošti a Stříbrném vrchu
Na Vlhošti jsou lezeckými objekty převážně masivy. Na západním až jihozápadním svahu vystupují ve dvou terasách až do výše cca 550 m n.m.. Platí zde určitá omezení. Masivy na Vlhošti jsou opatřeny slaňovacími kruhy, které je nutné používat k sestupu – jiný sestup není dovolen vzhledem k velkému sesuvu půdy. Platí zde zákaz provádění prvovýstupů. Lezení je dovoleno. Omezení se nevztahují ke Skalám na Stříbrném vrchu.
 
Skály u Vidimi
Východisky do skal jsou Horní Vidim a Dolní Vidim, Dobřeň, Sitné, eventuelně také Chudolazy a Tupadly. Horní Vidim leží na širokém návrší, které je ze všech stran obklopené hlubokými doly s pískovcovými skalami. Na východ a jih od obce leží Sitenský důl s četnými bočními roklemi a zbytkem původní parkové úpravy (systém můstků) poblíž zámku. Západně od obce je Vidimský důl, který sousedí s polesím Království (skály u Chudolaz a u Nových Osinalic) a jenž se spojuje se Sitenským dolem (u Tupadel). Severně od obce najdete členitý masiv Supí hory. Od návrší jsou odděleny širokou úžlabinou, do níž ústí Bukové údolí, Střezivojický důl a Osinalický důl. Skalní věže většinou vytvářejí menší skupiny na úbočích dolů a obvykle jsou ve dvou patrech nad sebou, což ztěžuje orientaci. Patří sem Osinalický důl a rokle Habrůvka, Bukové údolí, Sitenský důl a Vidimský důl. Pozn.: Horolezecká činnost je zakázána na Starém Zámku u Vidimi (kulturní památka).
Skály u Dolní Zimoře
Východiskem jsou Želízy a Dolní Zimoř. Zimořský důl se táhne od Želíz na východ přes Dolní Zimoř a dále na severovýchod až po Sitné. K lokalitě patří Skály u Dolní Zimoře, Zimořský důl (východní část), Zimořský důl (západní část), Jandova rokle.
Skály u Želíz a Tupadel
Východiskem do skal jsou Želízy i Tupadly. Skály se nacházejí v roklích západně od údolí Liběchovky a na plošině severozápadně od Želíz, tzv. svědecké skalky. Další věže jsou rozmístěny na východní straně údolí u Tupadel.
Skály u Chudolaz
Východiskem do skal jsou Tupadly nebo Chudolazy. Většina skal se nachází v polesí Království na východní straně údolí Liběchovky. Další lezecké možnosti jsou v Písečném dole, který se táhne na severovýchod od Chudolaz.
Skály u Úštěku
Východiskem je obec Ostré. Věže v této oblasti jsou soustředěny v okolí zříceniny Hrádek (Helfenburg).
Skály u Blíževedel
Východiskem do skal jsou Blíževedly. Skupina skal je rozložena v blízkosti osady Stranného. Patří sem i Skály pod Hvězdou. Asi 300 m od poslední věže skal u osady Stranného začínají Skály v Měsíčním údolí, tedy jižně od zeleně značené turistické stezky.
 
Skály u Heřmánek a Obroku
Výchozích míst může být v tomto případě několik. Ideálním výchozím bodem do skal u Heřmánek jsou Heřmánky, pro skály na Žákově hoře je nejlepším startem autobusová zastávka Drchlava-Lhota. Výchozím místem pro Kraví vrch, Kraví doly a Komáří údolí, Skály na Kostelci, Skály na Číři a Skály pod Čapem jsou obce Trhanec, Obrok a Skalka. Do Komářího údolí můžete dojít také po panelové cestě od Pavliček.
Skály v údolí Loubenského potoka a v údolí Roklice
Výchozích míst může být několik. Skály jsou rozestavěny po obou stranách Dolského potoka – od silnice až k Chudému hrádku, a po pravé straně Loubenského potoka – od osady Loubí až do vyústění do údolí Roklice. Několik věží najdete u obce Popelov a několik dalších lezeckých objektů se nachází v údolí Peklo a u obce Sosnová.
 
Skály u České Lípy
Výchozích místem mohou být Sosnová, Zahrádky, Holany, Kravaře aj. Skály u České Lípy jsou nejsevernější částí Dubských skal. Na severozápadě jsou ohraničené svahy Českého středohoří a na severu Českolipskou kotlinou, za kterou jsou už pískovcové terény Lužických hor. Osou oblasti je údolí Peklo – hluboký kaňon odvádějící vodu z Dokeské a Holanské kotliny do Ploučnice. V jeho severní části je zákaz lezení (národní přírodní památka). Další skály jsou ve výšinách lemující Holanskou kotlinu a na plošině jižně od České Lípy. Patří sem Údolí Peklo, Skály u Sosnové, Skály u Babylonu, Skály na Skleněném vrchu, Dvorské kameny.
 
Pravidla:
Na všech Dubských skalách platí pravidla sportovního lezení na pískovcových skalách v Čechách a samozřejmě zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.
 
Vzdálenosti mezi fixními jisticími prostředky:
Základní vzdálenost mezi fixními jisticími prostředky je nejméně 3 m. Další snižování vzdálenosti může povolit místní vrcholová komise před plánovaným výstupem.
 
Je zakázáno:
– lezení na mokrém pískovci
– duben, květen, září, říjen – zákaz lezení v dešti a následujících 72 hodin po dešti
– červen, červenec, srpen – zákaz lezení v dešti a následujících 48 hodin po dešti
– používání magnésia, kalafuny apod.
– osazování pískovcových skob (boráků) a nýtů s ohledem na menší pevnost místního pískovce. V případě neobvyklých, např. prokřemenělých skal může povolit výjimku místní vrcholová komise před plánovaným výstupem.
 
Prvovýstupy:
Provádění prvovýstupů je povoleno v celé oblasti Dubských skal s výjimkou Vlhoště. Prvovýstupe je povinen řádně osadit jisticí kruhy v nové cestě, příp. umístit na vrcholu věže slaňovací kruh a krabici s knížkou. Vzhledem k nižší pevnosti místního pískovce používat kruhy s minimální délkou 30 cm. Při osazování kruhuů musí být otvor zcela vyplněn vhodnou kombinací cementové kaše a olova, event. hliníkové vaty. Prvovýstupe je povinen předat řádně vyplněný protokol o prvovýstupu příslušnému správci skal
 
V regionu Dubské skály je možno provozovat horolezeckou činnost s těmito omezeními:
 
 1. CHKO Kokořínsko
  1. Velký Beškovský kopec – horolezecká činnost povolena od 15. června do 31. prosince.
  2. Vidimský důl – v úseku žluté začky od silnice Vidim – Dobřeň k silnici Sitné – šemanovice, s ohledem na zbytky původních porostů je nutná zvýšená opatrnost při pohybu v terénu.
  3. Skalní útvar Čapská palice – horolezecká činnost zakázána.
  4. Skalní hrádky celé oblasti – horolezecká činnost zakázána.
  5. Lokality Kokořínsko a Roverské skály byly zařazeny do národního seznamu evropsky významných lokalit – je zakázáno jejich poškozování – zejména se jedná o stanoviště „středoevropských lišejníkových borů“.
 2. Přírodní rezervace
Kokořínsko důl
                  Skalní útvar Pokličky – horolezecká činnost zakázána.
Planý důl – jehož území je vymezeno silnicí Střezijovice – Dobřeň – Jestřebice, údolím s modrou značkou do Hlučova a dále údolím Pšovky do Tubože, přes Tubožský dvůr a hřebenovou cestou zpět do Střezivojic – horolezecká činnost povolena od 1. července do 31. prosince.
            Vlhošť
– horolezecká činnost povolena od 1. července do 31. prosince,
ovšem se zákazem rozšiřování již existujících cest a objektů
a se zákazem provádění prvovýstupů.
            Kostelecké bory
–         horolezeckou činnost zde lze provádět pouze s předchozím souhlasem správy CHKO Kokořínsko
 1. Přírodní památky
Kamenný vrch u Křenova, Špičák u Střezivojic, Husa
–         horolezeckou činnost zde lze provádět pouze s předchozím souhlasem správy CHKO Kokořínsko
Stráně Hlubokého dolu, stráně Truskavenského dolu, Želízky
–         horolezeckou činnost zde lze provádět pouze s předchozím souhlasem správy CHKO Kokořínsko
Martinské stěny, Stříbrný vrch
–         horolezeckou činnost zde lze provádět pouze s předchozím souhlasem správy CHKO Kokořínsko
    4.     Národní přírodní památka Peklo
Horolezecká činnost zakázána – týká se věžiček Belzebub, Čertík, Stěna u křížku a Pekelník (ostatní lezené skály v údolí jsou vně památky.
    5.     Národní přírodní rezervace Pecopala
Horolezecká činnost zakázána.
Ve všech národních přírodních rezervacích a památkách je ze zákona zakázán vstup mimo označené cesty!
    6.     Evropsky významná lokalita Jestřebsko – Dokesko
– zařazena do národního seznamu
– jedním z chráněných stanovišť jsou „středoevropské lišejníkové bory“
  a je zakázáno poškozování těchto území.