×

Osobnosti

Comments Off on Osobnosti

Osobnosti

Svatá Zdislava (cca 1212 – 1252) – Zdislava z Lemberka, patronka rodin a nevlastní dcera Jindřicha Berky z Dubé, byla blahořečena papežem sv. Piem X. a prohlášena za svatou papežem Janem Pavlem II. Důvodem byla její celoživotní touha po záchraně duší a její zázračná moc pomáhající tělesně trpícím. V 18. století nechal hrabě F. A. Berka z Dubé postavit v Jablonné v Podještědí velkolepý barokní chrám, kde jsou uloženy ostatky sv. Zdislavy. Sv. Zdislava je hlavní patronka Litoměřické diecéze a patronka Libereckého kraje.

Albrecht z Valdštejna (1583 – 1634) – vojevůdce a politik, nejvyšší velitel císařských vojsk během třicetileté války
Matyáš Bernard Braun (1684 – 1738) – rakouský sochař a řezbář, jeden z nejvýznamnějších představitelů českého vrcholně barokního sochařství
Johanes Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) – německý básník, prozaik, dramatik, historik umění, právník, politik, biolog a stavitel
František Jakub Jindřich Kreibich (1759 – 1833) – žitenický duchovní, meteorolog, astronom a topograf, významný kartograf
Antonín Mánes (1784 – 1843) – český malíř, kreslíř a ilustrátor
Adalbert Živný – klavírní mistr a učitel Frédérica Chopina
Josef Matěj Navrátil (1798 – 1865) – český malíř a předseda Jednoty výtvarných umělců, autor nástěnných maleb na zámku v Liběchově
Emanuel Max (1807 – 1901) – německý sochař s klasicistním i romantickým způsobem práce, později povýšený do rytířského stavu s přídomkem „von Wachstein“ jako projev uznání za jeho dílo, které bylo ve své době velmi žádáno.
Karel Hynek Mácha (1810 – 1836) – český básník a prozaik, představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie
Jan Křtitel Píšek (1814 – 1873) – slavný český pěvec, označovaný za „krále barytonistů“ po celé Evropě.
Václav Levý (1820 – 1870) – zakladatel moderního českého sochařství, žák Ludwiga Schwanthalera. Jeho dílo je k vidění v Liběchově a v okolí Želíz a Tupadel. U Levého v ateliéru se učil Josef Václav Myslbek.
Alois Bubák (1824 – 1870) – český malíř, krajinář a ilustrátor
František Stanislav Hulicius (1825 – 1894) – český národní buditel a publicista
Quido Mánes (1828 – 1880) – český malíř, syn Antonína Mánesa
Adolf Kosárek (1830 – 1859) – český malíř, ovlivněný krajinářskou školou Maxe Haushofera a mnichovskou malbou. Romantické pojetí krajinomalby přiváděl postupně k realismu.
Ernst Klimt – rytec do zlata a rodák ze Zakšína, jenž velice chudý odešel do Vídně, otec slavného malíře Gustava Klimta (1862 – 1918). Gustav Klimt byl rakouský malíř symbolismu a jeden z nejprominentnějších členů vídeňské secese. Jeho hlavní díla zahrnují obrazy, nástěnné malby, kresby a jiné umělecké předměty. Klimta hlavní téma bylo ženské tělo, jeho díla jsou plná erotického náboje, což je patrné i v jeho četných kresbách tužkou.
Ludvík Böhm (1835 – 1908) – učitel a publicista
Prof. Amand Anton Paudler (1844 – 1905) – kněz, pedagog, vlastivědný pracovník a redaktor, zakladatel vlastivědného spolku Excursions Club (předchůdce muzea v České Lípě).
Dr. F. Hantschel (1844 – 1941) – známý německý spisovatel a autor knih a turistických průvodců
Ludevít Peer (1847 – 1904) – český koncertní mistr na violoncello
Josef Ladislav Píč (1847 – 1911) – zakladatel české prehistorické archeologie a známý evropský učenec, ředitel archeologických sbírek Muzea Království českého, profesor UK.

Josef Václav Myslbek (1848 – 1922) – nejvýznamnější český sochař přelomu 19. a 20. století, žák Václava Levého, představitel monumentálního realismu a zakladatel novodobého sochařství.

Bedřich Friedrich Bernau (1849 – 1904) – původním jménem Přemysl Bačkora, užíval pseudonymy Přemysl O. Berka a Friedrich Bernau. Byl účetním, literátem a uznávaným historickým badatelem a publicistou. Bedřich F. Bernau byl příkladem poučeného a zapáleného laika, který se mimo universitní prostředí i jiná tehdejší historická pracoviště snažil shromažďovat nejrůznější informace historického rázu a přispět řadou topografických prací k poznání zejména německých oblastí Čech. Třebaže byl oproti svým profesionálním kolegům znevýhodněn ztíženým přístupem k pramenům i vzdáleností od jejich center, sepsal řadu zajímavých knih, v nichž se snažil uvádět na pravou míru mnohé přetrvávající mýty a legendy a odhalovat slovanské počátky pohraničních území i vlivy germanizace. Cenné bylo, že znal příslušné oblasti z autopsie a často neváhal napomoci k záchraně nejrůznějších mizejících památek minulosti, ať písemných nebo uměleckých, architektonických či prehistorických, a bránit je proti projevům vandalismu či neuváženým zásahům. Ač vyšel z ryze české vlastenecké rodiny, pracoval po většinu života v německém prostředí a publikoval vedle některých českých prací převážně německy. České a německé zájmy spojoval i v jiných oblastech – byl členem nejrůznějších jak českých, tak německých historických spolků a společností, spolupracoval s mnoha českými i německými historiky, ať již při vydávání vlastních nebo cizích prací či při péči o nejrůznější památky. Svou činností se tak výrazně snažil přispívat i k posílení vlasteneckého povědomí německy mluvících obyvatel českých zemí i v době, která oba národy spíše rozdělovala, než spojovala, a přinášela postupně stále narůstající národnostní problémy. (Zdroj: Marie Ryantová)

T. F. Šimon (1877 – 1942) – český grafik, malíř a profesor
Franz Kafka (1883 – 1924) – spisovatel židovského původu, jeden z literárně nejoceňovanějších literátů 20. století
Josef Matouschek (1867 – 1947) – zeměměřič, cestovatel a významný liberecký kartograf
Augustine Hermann – zakladatel a průvodce Bohemia Manoru v USA 1660
Anna Štolfová (1852 – 1932) – organizátorka a vůdčí osobnost Českého národního sdružení v USA
Anna Bayerová (1853 – 1924) – jedna ze dvou prvních lékařek v Čechách a vůbec vysokoškolsky vzdělaných žen. Zasloužila se o vybudování Čs. Červeného kříže.
Vítězslav Novák (1870 – 1949) – český hudební skladatel, hudební pedagog, klavírista a horolezec
Josef Bedřich Cinibulk (1876 – 1944) – český učitel a propagátor turistiky, autor průvodců a organizátor výstav s regionální tématikou. Ve Mšeně je vybudována „Cinibulkova stezka“.
Viktor Dyk (1877 – 1931) – básník, prozaik a dramatik, kulturní a politický publicista, divadelní a literární kritik, překladatel
Jiří Mahen, vlastním jménem Antonín Vančura (1882 – 1939) – český básník, novinář, dramaturg, knihovník, režisér a divadelní kritik
Karl Streer (1892 – 1971) – německý fotograf a vydavatel, patriot Dubé
Ernst Nepomucký, Nepo (1895 – 1971 ) – známý rakouský malíř a dubský rodák.Studoval na vídeňské škole umění a od roku 1918 žil v Innsbrucku, kde působil v ‘kruhu Mühlauer’. Od roku 1927 člen vídeňské secese.

Bohumil Kinský (1898 – 1987) – odborný učitel, později ředitel Měšťanské školy, menšinový pracovník, propagátor turistiky, sám nadšený turista a fotograf. Oceněn cenou Dubského Švýcarska in memoriam 2010.

JUDr. František Stašek

(? – 1945) – významný právník, budovatel českých škol v pohraničí a bojovník za práva Lužických Srbů.

Vítězslav Nezval – (19001958) – český básník, spisovatel a překladatel, spoluzakladatel poetismu, vůdčí osobnost českého surrealismu, vyznamenaný zlatou medailí Světové rady míru.
Jiří Weil (1900 – 1959) – český spisovatel, romanopisec, literární kritik, novinář a překladatel
Jan Werich (1905 – 1980) – český filmový a divadelní herec, spisovatel, dramatik a filmový scénárista, významný představitel divadelní avantgardy a poválečné české divadelní kultury.
Franz Josef Brandejs (1906 – 1945) – český a německý architekt, rodák z Dubé
Pavel Forman (1920 – 2008) – český malíř, bratr oskarového režiséra Miloše Formana. Delší dobu žil na zámku Nový Berštejn a maloval okolí Dubé.
prof. PhDr. Zdeněk Matějček (1922 – 2004) – světově uznávaný dětský psycholog s úzkým vztahem k Dubé
Olga Karlíková (1923 – 2004) – známá česká malířka z Deštné
Karel Štorkán (19232007) – český spisovatel a scenárista, napsal také řadu odborných prací z oboru žurnalistiky. Tematicky čerpal ze života mládeže, sportovců a z oblasti kriminalistiky, spolupracoval s Československou a Českou televizí a filmem.
Judita Čeřovská (19292001) – česká a německá zpěvačkašansoniérka. Pocházela ze smíšeného manželství, maminka byla rodilá Němka, tatínek Čech.
Věra Suková (1931 – 1982) – významná česká tenistka a tenisová trenérka, matka Cyrila a Heleny Sukových a manželka Cyrila Suka st. V roce 1962 byla 5. nejlepší tenistkou světa.
Miroslav Jiskra (1927 – 1991) – mistr radioamatérského sportu, který v roce 1957 doma na svém zařízení zaznamenal zvuky družice Sputnik a hlas Jurie Gagarina. Díky tomu byla v sousedství jeho chalupy v Panské Vsi postavena observatoř a lónosférická a telemetrická stanice.
Jaro Svěcený ( 1950 – 2011) – český dokumentarista
Jára (da) Cimrman – fiktivní postava univerzálního českého génia, vytvořená Jiřím Šebánkem a Zdeňkem Svěrákem.

Známí současníci:

Vladimír Smutný – mezinárodně uznávaný český kameraman, držitel pěti Českých lvů
Berthold Seliger – německý raketový konstruktér a rodák z Dubé
Jaroslav Němeček – český ilustrátor a vydavatel, tvůrce Čtyřlístku
Aleš Krejča – známý český výtvarník, grafik, malíř fantazijních obrazů a uznávaný ilustrátor
Petr Císařovský – známý český výtvarník, akademický sochař, autor kovaných soch a plastik, tvůrce moderního sakrálního umění, jenž má ateliér v Olešně u Mšena. Předseda místního spolku „Pšova – okrašlovací spolek Kokořínsko“. Manžel Venduly Císařovské.
Vendula Císařovská – známá česká výtvarnice, restaurátorka a malířka, jejíž autorská tvorba je ovlivněná astrologií, magií a starými mytologiemi. Jejím otcem je akademický malíř Jiří Hruška, její matkou malířka s příbuzenskou vazbou na Jana Zrzavého. Manželem je Petr Císařovský.
JUDr. Vít Fiala – český hudebník a spisovatel, původní zakladatel Mezinárodních jazzových dnů v Dubé
Vítek Fiala – český hudebník a zpěvák, sólista i člen skupiny Lokomotiva Petra Vondráčka. Syn JUDr. Víta Fialy.
Václav Cílek – český spisovatel, klimatolog a popularizátor vědy
Václav Kubát – významný český výtvarník, pedagog o organizátor, který se zasloužil o poválečnou slávu české dřevěné hračky. Zakladatel a předseda Sdružení pro hru a hračku (1992) a Asociace hračka jako součást Unie výtvarných umělců ČR (1994). Zasedal v komisi UNESCO, dodnes působí jako hodnotitel v komisích pro mnoho uměleckých oborů, mimo jiné i v mezinárodním Bienále kresby. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze připravuje zařazení jeho díla do své stálé expozice.
PhDr. Jan Sobotka – odborník na kartografické písemnosti a hudební publicista. Je kurátorem několika výstav zaměřených na Máchův kraj a Dubské Švýcarsko. Získal ocenění Dubského Švýcarska 2010 za mimořádný přínos regionu.
Eva Pilarová – česká zpěvačka a herečka, držitelka tří Zlatých slavíků a spoluzakladatelka Mezinárodních jazzových dnů v Dubé.
Kamila Moučková – česká televizní a rozhlasová hlasatelka a moderátorka, která se angažovala v disentu a podepsala Chartu 77. Dcera novináře a politika Viléma Nového.
Ondřej Suchý – novinář, moderátor, spisovatel a textař. Bratr Jiřího Suchého (Semafor).
Aleš Cibulka a Michal Jagelka – česká moderátorská dvojice
Milan Drobný – český zpěvák
Petr Slaba – český kreslíř a ilustrátor
Stanislav Dulík – projektant, sběratel starých pohlednic a autor knih publikující staré pohlednice Dubského Švýcarska
Pepa Středa – český fotograf, známý panoramatickými formáty
Jiří Šlupka Svěrák – známý český hudebník, zpěvák, pianista, hudební skladatel, spisovatel, dramatik a profesor na konzervatoři
doc. PhDr. Josef Valenta CSc. – profesor na DAMU a Filosofické fakultě UK v Praze a lektor kurzů se zaměřením na pedagogiku dramatické výchovy, publicista a autor řady knih, mimo jiné také Scénologie krajiny (Polomené hory).
Jiří Plachetka – český spisovatel a novinář
Adam Plachetka – mezinárodně uznávaný český operní zpěvec – basbarytonista mimořádného hlasového rozsahu, vnuk Jiřího Plachetky.
Jára (da) Cimrman – fiktivní postava univerzálního českého génia, vytvořená Jiřím Šebánkem a Zdeňkem Svěrákem
Jan Hřebejk – český filmový režisér
Jan Svěrák – český filmový režisér
Petr Vondráček – český moderátor a muzikant
Cyril Suk st. – bývalý československý tenista a dlouholetý předseda Československého tenisového svazu
Helena Suková – bývalá československá profesionální tenistka, ženská světová jednička ve čtyřhře. Dcera Cyrila Suka st. a Věry Sukové. Je předsedkyní International Lan Tennis Clubu ČR, spoluzakladatelkou Nadačního fondu dětského a juniorského tenisu v ČR, velvyslankyní nadace Harvey Ball World Smile Foundation a působí v předsednictvu Českého klubu fair play. Kromě jiného se věnuje psychologii a působí v Centru duševní pohody Modrá Laguna Jana Cimického.
Cyril Suk ml. – bývalý československý a český tenista, zaměřený na čtyřhru. Syn Cyrila a Věry Sukových.
Miroslav Slezák – bývalý československý hokejista, který v emigraci hrál za Národní tým Německa. Držitel rekordu za vstřelení nejrychlejšího gólu po zahájení zápasu (Bundesliga). V Německu působil i jako tenisový trenér a po skončení sportovní kariéry podnikal ve stavebnictví. Zrekonstruoval z ruiny také zámek Berštejn na hotel se sportovním areálem, který s manželkou Markétou nyní provozuje.
Manfred Műhlmann – německý universitní profesor, uznávaný odborník v oboru …
Wolf Christian von Wedel Parlow – německý universitní profesor a spisovatel
Marek Vašut – český divadelní a filmový herec.
Fero Fenič – slovenský filmový režisér, scenárista, producent, filmový organizátor, televizní a filmový podnikatel. Jeho firma Febio je známá nejen svojí tvorbou pro Českou televizi, ale i organizací velkého filmového festivalu Febiofest. Až doposud natočil asi 35 různých filmových děl. Žije a pracuje v Praze. Připravuje vysílání digitální televize Febio TV.
Yvonne Přenosilová – česká zpěvačka, bývalá moderátorka. Je považovaná za průkopnici českého rhythm and blues a rock and rollu.
Miloš Forman – světoznámý režisér, scenárista a herec českého původu (vlastním jménem Jan Tomáš Forman), žijící v USA.
Karel Šiktanc – český básník, jenž měl dlouho chalupu ve Vrchovanech

Slavní návštěvníci:

Kejra Knightley – britská filmová herečka
Hans Matheson – britský filmový a divadelní herec
Patricia Kennedy Grimsted – významná americká historička, výzkumnice a spisovatelka, působící v ruském Centru pro výzkum v Moskvě a na ukrajinském výzkumném ústavu při Harvardské universitě. Věnuje se mimo jiné pátrání po stopách válečných pokladů v Dubském Švýcarsku.
F. J. Hoogewoud – nizozemský historik a spisovatel, zaměřený na židovskou tématiku. Zabývá se výzkumem druhé světové války.
Eric Ketelaar – nizozemský právník, právní historik, profesor a spisovatel, v minulosti předseda Královské společnosti holandských archivářů, ministr Mezinárodní archivní rady, prezident ICA a člen RMC. Královna Beatrix jej jmenovala důstojníkem Řádu Oranje-Nassau za zásluhy.
Hanna Schygulla – německá filmová herečka
Maxim Neumet – německý filmový herec
Georg Friedrich – německý filmový herec
Giacomo Campiotti – italský spisovatel a filmový režisér
Blasco Giurato – italský kameraman
Bulat Šalvovič Okudžava (1924 – 1997) – ruský básník a šansoniér
Sergej Nikitič Chruščov – fyzik, konstruktér nosných raket a syn Nikity Chruščova (sovětského politika a vůdce)
Sam Neill – známý irský filmový herec a spisovatel
Alexandr Nikolajevič Sokurov – významný ruský filmový režisér a spisovatel, držitel mnoha mezinárodních ocenění
Bruno Delbonnel – známý francouzský kameraman
Eric Abraham – významný filmový producent
Ondřej Vetchý – český herec, držitel mnoha ocenění
Oleg Stepčenko – ruský režisér
Orest Georgievič Verejskij (1915 – ?) – sovětský výtvarník, grafik a ilustrátor
Svjatoslav Teofilovič Richter (1915 – 1997) – ruský pianista, považovaný za jednoho z největších pianistů 20. století.
Július Torma – (19221991) – slovenský boxer narozený v Maďarsku, olympijský vítěz Londýnských olympijských her roku 1948.
Vassili Pawlowitsch Aksjonow (1932 – 2009) – známý ruský spisovatel, který musel později emigrovat do USA
Andrej Andreevič Vozněsenskij (1933 – 2010) – významný ruský básník a spisovatel, jehož dílo bylo přeloženo do nejvíce jazyků
Jurij Alekseevič Gagarin (1934 – 1968) – sovětský kosmonaut, první člověk, který vzlétl do vesmíru
Bella Achatowna Achmadulina (1937 – 2010) – uznávaná ruská básnířka, esejistka a překladatelka
Rudolf Prack (1905 – 1981) – rakouský herec
Boris Nikolaevič Polevoj (1908 – 1981) – sovětský spisovatel a žurnalista
Magda Schneider (1909 – 1996) – známá německá herečka, matka herečky Romy Schneider
Johanes Meyer (1888 – 1976) – známý německý spisovatel a filmový režisér
Dwight David Eisenhower (1890 – 1969) – 34. prezident USA, americký voják a politik. Během druhé světové války byl vrchním velitelem (západních) spojeneckých sil v Evropě a spřátelil se s JUDr. Františkem Staškem, kterého také soukromě navštívil na jeho chalupě v Medonosích.